Zamknij
Zamknij

Zasady zaliczenia

Kurs składa się z 15 modułów. Wiedzę w nich zdobywaną sprawdzić można rozwiązując 10 quizów oznaczonych kolejno literami od „A” do „J”.

Każdy z quizów składa się z 6 pytań jednokrotnego wyboru. Na odpowiedź przeznaczono 30 minut. Aby zaliczyć quiz wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na 4 z 6 pytań. W przypadku niepowodzenia do quizu można przystąpić ponownie po upływie 24 godzin od poprzedniej próby.

Aby zdobyć zaświadczenie o realizacji kursu należy zaliczyć 8 z 10 quizów. Uczestnikom, którzy nabędą prawa do zaświadczenia, zostanie udostępniona specjalna funkcja pobrania dokumentu (akywny przycisk "Zaświadczenie" w menu górnym platformy po zalogowaniu).

Życzymy powodzenia!