Zamknij
Zamknij

Wykładowcy

Grodzki Piotr Grodzki
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowca studiów podyplomowych w SGH. Ukończył studia podyplomowe „Akademia Kompetencji Dydaktycznych” w Szkole Głównej Handlowej. Aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener licznych szkoleń z zakresu prawa i zarządzania.
Majewski Bartosz Majewski
Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH
Asystent i doktorant w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu zarządzania, prowadzi działalność dydaktyczną w SGH na studiach dziennych i podyplomowych. Zajmuje się strategiami przedsiębiorstw, kulturą organizacyjną, sytuacjami kryzysowymi przedsiębiorstw, technikami menedżerskimi, kierowaniem zasobami ludzkimi.
Pindelski dr Mikołaj Pindelski
Katedra Teorii Zarządzania SGH
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie organizacji i zarządzania, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania przy SGH, absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing w SGH oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest konsultantem i trenerem podczas szkoleń dotyczących zarządzania i marketingu strategicznego oraz szkoleń związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Tomaszewski Albert Tomaszewski
Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH
Doktorant w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współautor podręcznika ABC przedsiębiorczości, od kilku lat zaangażowany w edukację ekonomiczną młodzieży ponadgimnazjalnej, opiekun merytoryczny laureatów kilku edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Na płaszczyźnie naukowej realizuje zainteresowania związane z zarządzaniem strategicznym i rozwojem przedsiębiorczości.
Wieloch dr Maciej Wieloch
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa SGH
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest konsultantem i trenerem podczas szkoleń w zakresie biznesplanu, planowania finansowego, analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstw. Współautor książek i artykułów z tego zakresu m. in. "Biznesplan - elementy planowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw" pod red. K. Mareckiego i M. Wielocha, SGH 2008; "Operacyjne planowanie finansowe" W. Narucia, J. Nowaka, M. Wielocha, Difin 2008; "Finanse przedsiębiorstwa" pod red. L. Szyszki i J. Szczepańskiego, PWE 2007. Asesor dla Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 10 lat prowadzi działalność doradczo-szkoleniową.
Żmiejko Magdalena Żmiejko
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym. Opiekunka finalistów i laureatów Olimpiady Przedsiębiorczości, przewodnicząca Rady Konsultacyjnej przy Olimpiadzie Przedsiębiorczości, współautorka podręcznika i ćwiczeń „Czas na przedsiębiorczość”. Współpracuje przy programach edukacyjnych Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (kafeteria.edu.pl, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy).
Pindelski dr Joanna Żukowska
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH
Adiunkt w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH. Wykładowca na studiach podyplomowych SGH. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, w technikach sprzedaży oraz w innowacyjnych rozwiązaniach dla działów sprzedaży. W swej pracy wykorzystuje i kształtuje miękkie umiejętności zarządzania - asertywność, ograniczanie stresu, komunikację.